§1 АДМІНІСТРАТОР ДАНИХ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Адміністратором персональних даних Клієнтів / Користувачів Інтернет-магазину, також іменованих як Продавець, є: S - PIRO Marina Chorużyj, тел.: 577-772-053, NIP: 8522278796, REGON: 812380250.
 2. З адміністратором даних можна зв’язатися: за адресою для листування: Cukrowa 20C, 71-004 SZCZECIN; на електронну адресу: biuro@s-piro.pl.
 3. Користувач — фізична особа, яка заходить на веб-сайт(и) Інтернет-магазину або використовує послуги чи функції, описані в цій Політиці конфіденційності та файлів cookie.
 4. Клієнт - фізична особа з повною дієздатністю, фізична особа, яка є Споживачем, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій законом надано дієздатність, яка укладає з Продавцем Договір дистанційного продажу.< /li>
 5. Інтернет-магазин - веб-сайт, керований Продавцем, доступний за такими електронними адресами (веб-сайтами): www.megakawior.eu, за допомогою якого Клієнт/Користувач може отримати інформацію про Товари та їх наявність, а також придбати Товари або замовити обслуговування.</ li>
 6. Інформаційний бюлетень – інформація, включно з комерційною інформацією в розумінні Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Закон. вісник 2020 р., ст. 344) від Продавця, надісланого Клієнту/Користувачу засобами електронного зв’язку; його отримання є добровільним і вимагає згоди Клієнта/Користувача.
 7. Обліковий запис - набір даних, що зберігаються в Інтернет-магазині та в ІКТ-системі Продавця щодо даного Клієнта/Користувача та розміщених ним/нею замовлень та укладених договорів, за допомогою яких Клієнт/Користувач може розміщувати замовлення та укладати договори.
 8. GDPR – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95 /46/EC (загальний регламент захисту даних).

§2 ЦІЛІ, ПРАВОВА БАЗА ТА ЧАС ОБРОБКИ ДАНИХ

 1. Для реалізації Угоди дистанційного продажу Продавець обробляє:
  1. інформація про пристрій Користувача для забезпечення коректної роботи сервісів: IP-адреса комп’ютера, інформація, що міститься в файлах cookie або інших подібних технологіях, дані сесії, дані веб-браузера, дані пристрою, дані про діяльність на Веб-сайті, в т.ч. на окремих підсторінках;
  2. інформація про геолокацію, якщо Користувач дав згоду на доступ постачальника послуг до геолокації. Інформація про геолокацію використовується для надання більш індивідуальних пропозицій продуктів і послуг;
  3. Персональні дані користувачів: ім’я, прізвище, юридична адреса, адреса для листування, адреса електронної пошти, номер телефону, ідентифікаційний номер платника податків, номер банківського рахунку або інші персональні дані, надання яких є необхідним для оформлення покупки та яке необхідно надаватися в процесі купівлі адміністратора.
 2. Ця інформація не містить даних про особу Користувача, але в поєднанні з іншою інформацією вона може становити особисті дані, тому Адміністратор повністю захищає її відповідно до GDPR.
 3. Ці дані обробляються відповідно до ст. 6 сек. 1 л. b GDPR, щоб виконати послугу, тобто договір про надання електронних послуг відповідно до Регламенту та відповідно до ст. 6 сек. 1 л. a GDPR у зв’язку зі згодою на використання певних файлів cookie або інших подібних технологій, вираженою через відповідні налаштування веб-браузера відповідно до Закону про телекомунікації або у зв’язку зі згодою на геолокацію. Дані обробляються до закінчення використання Клієнтом/Користувачем Інтернет-магазину.
 4. Адміністратор зобов'язується вжити всіх заходів, передбачених ст. 32 GDPR, тобто, беручи до уваги стан технічних знань, вартість впровадження та характер, обсяг і цілі обробки, а також ризик порушення прав або свобод фізичних осіб із різною ймовірністю та серйозністю, Адміністратор впроваджує відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення рівня безпеки, що відповідає цьому ризику.

§3 МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТОРА

 1. На веб-сайті Інтернет-магазину Адміністратор даних може публікувати маркетингову інформацію про свої продукти чи послуги. Відображення цього вмісту здійснюється Адміністратором даних відповідно до ст. 6 розділ 1 літ. f GDPR, тобто відповідно до законного інтересу Адміністратора даних, який полягає в публікації контенту, пов’язаного з послугами, що надаються, та рекламного вмісту дій, у яких бере участь Адміністратор даних. При цьому дана дія не порушує прав і свобод Клієнтів/Користувачів, Клієнтів/Користувачів вони очікують отримати подібний вміст і навіть очікують його, або це їхня пряма мета відвідування веб-сайту/сторінок Інтернет-магазину.

§4 ОТРИМУВАЧІ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

 1. Адміністратор даних розкриває персональні дані користувачів лише обробникам за укладеними договорами про доручення обробки персональних даних з метою надання послуг адміністратору даних, наприклад, розміщення та обслуговування веб-сайту, ІТ-послуги, маркетингові та PR-послуги.< /li>

§5 ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДО ТРЕТІХ КРАЇН

 1. Особисті дані не оброблятимуться в третіх країнах.

§6 ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ

 1. Кожен суб'єкт даних має право:
  1. доступ (стаття 15 GDPR) – отримання підтвердження від Адміністратора даних, чи обробляються її персональні дані. Якщо дані про особу обробляються, вона має право на доступ до них та отримання такої інформації: про цілі обробки, категорії персональних даних, отримувачів або категорії отримувачів, яким дані були або будуть розкриті, про термін зберігання даних або про критерії їх визначення, про право вимагати виправлення, видалення або обмеження обробки персональних даних суб’єкта даних, а також заперечувати проти такої обробки;
  2. отримати копію даних (стаття 15(3) GDPR) - отримати копію даних, що підлягають обробці, перша копія є безкоштовною, а за наступні копії Адміністратор даних може стягувати плату обґрунтована плата за адміністративні витрати;</ li>
  3. для виправлення (стаття 16 GDPR) - запити на виправлення неправильних персональних даних щодо неї або доповнення неповних даних;
  4. видалити дані (стаття 17 GDPR) - подати запит на видалення своїх персональних даних, якщо Адміністратор даних більше не має законної підстави для їх обробки або дані більше не потрібні для цілей обробки;
  5. обмежити обробку (стаття 18 GDPR) - запити на обмеження обробки персональних даних, коли:
   1. суб'єкт даних ставить під сумнів правильність персональних даних - протягом періоду, який дозволяє Адміністратору даних перевірити правильність даних,
   2. обробка є незаконною, і суб’єкт даних виступає проти їх видалення, вимагаючи обмеження їх використання,
   3. Контролер даних більше не потребує цих даних, але вони потрібні суб’єкту даних для встановлення, подання чи захисту претензій,
   4. суб'єкт даних заперечив проти обробки - доки не буде визначено, чи законні підстави з боку адміністратора переважають над підставами для заперечення суб'єкта даних;
  6. передати дані (стаття 20 GDPR) - отримати в структурованому, широко використовуваному машинозчитуваному форматі персональні дані стосовно неї, які вона надала Адміністратору даних, і подати запит на відправку цих даних іншому Адміністратору , якщо дані обробляються на підставі згоди суб’єкта даних або укладеного з ним договору, а також якщо дані обробляються в автоматизований спосіб;
  7. заперечити (стаття 21 GDPR) - заперечити проти обробки її особистих даних для законних цілей адміністратора з причин, пов’язаних з її конкретною ситуацією, включаючи профілювання. Потім Адміністратор даних оцінює наявність дійсних законодавчо обґрунтованих підстав для обробки, що переважають інтереси, права та свободи суб’єктів даних, або підстав для встановлення, подання чи захисту позовів. Якщо, відповідно до оцінки, інтереси суб’єкта даних будуть важливішими за інтереси адміністратора, Адміністратор даних буде зобов’язаний припинити обробку даних для цих цілей;
  8. відкликати згоду в будь-який час і без пояснення причини, але обробка персональних даних, здійснена до відкликання згоди, все одно буде законною. Відкликання згоди призведе до припинення Адміністратором обробки персональних даних для мети, для якої була надана згода.
 2. Щоб скористатися вищезазначеними правами, суб'єкт даних повинен зв'язатися з Адміністратором даних, використовуючи надану контактну інформацію, і повідомити йому, яке право та в якому обсязі він хоче скористатися.

§7 ПРЕЗИДЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Суб’єкт даних має право подати скаргу до наглядового органу, яким у Польщі є голова Управління захисту персональних даних із зареєстрованим офісом у Варшаві, вул. Stawki 2, до якого можна звернутись:
  1. поштою: вул. Stawki 2, 00-193 Варшава;
  2. через електронну скриньку, доступну за адресою: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3. Інформація nia: 606-950-0000.

§8 ІНСПЕКТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. У будь-якому випадку суб’єкт даних також може зв’язатися з уповноваженим Адміністратора із захисту даних безпосередньо електронною поштою або письмово на адресу Адміністратора даних, указану в пункті 2 розділу 1 цієї Політики конфіденційності та файлів cookie.

§9 ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Політика конфіденційності та файлів cookie може бути доповнена або оновлена ​​відповідно до поточних потреб Адміністратора, щоб надавати Клієнтам/Користувачам актуальну та надійну інформацію.

§10 ФАЙЛИ ПЕЧИВО

 1. Інтернет-магазин виконує функції отримання інформації про клієнтів, користувачів та їх поведінку наступним чином:
  1. через інформацію, добровільно введену у форми для цілей, що випливають із функції конкретної форми;
  2. зберігаючи файли cookie на кінцевих пристроях (так звані "cookie");
  3. шляхом збору журналів веб-сервера оператором хостингу інтернет-магазину (необхідно для належної роботи веб-сайту).
 2. Cookie - це ІТ-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Клієнта / Користувача та призначені для використання веб-сайту Інтернет-магазину. Файли cookie зазвичай містять назву веб-сайту, з якого вони надходять, час їх зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер.
 3. Інтернет-магазин використовує файли cookie лише після попередньої згоди Клієнта/Користувача магазину. Згода на використання всіх файлів cookie Інтернет-магазином здійснюється шляхом натискання кнопки «Закрити», коли відображається повідомлення про використання файлів cookie Інтернет-магазином, або шляхом закриття цього повідомлення.
 4. Якщо Клієнт/Користувач Інтернет-магазину не погоджується на використання файлів cookie Інтернет-магазином, він може скористатися опцією: «Я не згоден», також доступною в повідомленні про використання файлів cookie Сайтом. Інтернет-магазин або внести зміни до веб-сайту налаштувань веб-переглядача, який він зараз використовує (однак це може спричинити збій у роботі веб-сайту Інтернет-магазину).
 5. Щоб керувати налаштуваннями файлів cookie, виберіть веб-браузер/систему зі списку та дотримуйтесь інструкцій: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Правовою основою для обробки персональних даних із файлів cookie є законні інтереси Адміністратора даних, які полягають у наданні високоякісних послуг, забезпеченні безпеки послуг.
 7. Інтернет-магазин використовує два основних типи файлів cookie: «сеансові» (сеансові файли cookie) і «постійні» (постійні файли cookie). Сеансові файли cookie — це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до моменту виходу з системи, виходу з Інтернет-магазину або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузера). «Постійні» файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої клієнта/користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлу cookie, або доки вони не будуть видалені клієнтом/користувачем.
 8. Файли cookie використовуються для таких цілей:
  1. створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як клієнти/Користувачі Інтернет-магазину використовують веб-сайти, що дозволяє покращити їх структуру та вміст;
  2. підтримка сесії Клієнта/Користувача (після входу), завдяки чому Клієнт/Користувач не повинен повторно вводити логін і пароль на кожній підсторінці Інтернет-магазину;
  3. визначення профілю клієнта/користувача з метою відображення рекомендацій продукту та відповідних матеріалів у рекламних мережах, зокрема в мережі Google.
 9. Програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів (веб-браузер) зазвичай дозволяє зберігати файли cookie на кінцевому пристрої клієнта/користувача за умовчанням. Клієнти/користувачі можуть змінювати параметри щодо цього. Веб-браузер дозволяє видаляти файли cookie. Також можна автоматично блокувати файли cookie.
 10. Обмеження на використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функції, доступні на веб-сайтах Інтернет-магазину.
 11. Файли cookie, розміщені на кінцевому пристрої Клієнта/Користувача, також можуть використовуватися рекламодавцями та партнерами Інтернет-магазину, які співпрацюють з Інтернет-магазином.
 12. Мережа Google може використовувати файли cookie для показу реклами, адаптованої до того, як Клієнт/Користувач використовує Інтернет-магазин. Для цього вони можуть зберігати інформацію про навігаційний шлях користувача або час, проведений на даній сторінці: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 13. Ми рекомендуємо клієнту/користувачу прочитати політику конфіденційності цих компаній, щоб дізнатися про правила використання файлів cookie, які використовуються в статистиці: політика конфіденційності Google Analytics.
 14. Що стосується інформації про вподобання Клієнта/Користувача, зібраної рекламною мережею Google, Клієнт/Користувач може переглядати та редагувати інформацію, отриману від файлів cookie, за допомогою інструменту: https://www.google.com/ads/ налаштування/.</ li>
 15. На веб-сайті Інтернет-магазину є плагіни, які можуть передавати дані клієнтів/користувачів адміністраторам, наприклад: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 16. Для належного виконання Угоди дистанційного продажу Адміністратор даних може надавати дані Клієнтів/Користувачів кур’єрським організаціям. Наразі доступні способи доставки в Інтернет-магазині доступні за адресою: https://www.megakawior.eu/pol-delivery.html.
 17. Для належного виконання Угоди дистанційного продажу Адміністратор може надавати дані Клієнтів/Користувачів системам онлайн-платежів. Доступні на даний момент способи оплати у вигляді передоплати в Інтернет-магазині доступні за адресою: https://www.megakawior.eu/pol-payments.html.

§11 БЮЛЕТЕНЬ

 1. Клієнт може погодитися на отримання комерційної інформації електронними засобами, вибравши відповідну опцію в реєстраційній формі або пізніше у відповідній вкладці. У разі надання такої згоди Клієнт / Користувач отримуватиме інформацію (розсилку) Інтернет-магазину на надану ним адресу електронної пошти, а також іншу комерційну інформацію, надіслану Продавцем.
 2. Клієнт може в будь-який час самостійно скасувати підписку на отримання інформаційного бюлетеня, знявши відповідний прапорець на сторінці свого облікового запису або перейшовши за формою https://www.megakawior.eu/newsletter.php, натиснувши відповідне посилання в вміст кожного інформаційного бюлетеня або через службу підтримки клієнтів.

§12 ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

 1. Клієнт/Користувач не має права розміщувати вміст в Інтернет-магазині або надавати Продавцю вміст, включаючи думки та інші дані протиправного характеру.
 2. Клієнт/Користувач отримує доступ до Облікового запису після реєстрації.
 3. У рамках реєстрації Клієнт/Користувач надає тип облікового запису або стать, ім’я, прізвище, назву компанії, NIP, дані для оформлення торгового документа, дані доставки, адресу електронної пошти та вибирає пароль. Замовник/Користувач гарантує достовірність даних, наданих ним у реєстраційній формі. Реєстрація вимагає уважного прочитання Регламенту та відмітки в реєстраційній формі про те, що Клієнт/Користувач ознайомився з Регламентом і повністю приймає всі його положення.
 4. У момент надання Клієнту/Користувачу доступу до Акаунту між Продавцем та Клієнтом укладається договір про надання послуг електронним способом щодо Акаунту на невизначений термін. Споживач може відмовитися від цього договору на умовах, викладених у Положенні.
 5. Реєстрація облікового запису на одному з веб-сайтів Інтернет-магазину означає водночас реєстрацію, яка дає змогу отримати доступ до інших веб-сайтів, де доступний Інтернет-магазин.
 6. Клієнт/Користувач може розірвати договір про надання електронних послуг у будь-який час із негайним набранням чинності, повідомивши про це Продавця електронною поштою або письмово на адресу Адміністратора даних, зазначену в пункті 2 розділу 1 цієї Політики конфіденційності та файлів cookie. Політика.
 7. Продавець має право розірвати договір про надання послуг щодо Акаунту у разі припинення надання або передачі послуги Інтернет-магазину третій особі, порушення Клієнтом / Користувачем законодавства або положень Регламенту, а також у разі бездіяльності Замовника / Користувача протягом 6 місяців. Договір припиняється з попередженням за семи днів. Продавець може вказати, що перереєстрація Облікового запису потребуватиме згоди Продавця.