§1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила та умови Інтернет-магазину (надалі іменовані «Правила») визначають правила користування Інтернет-магазином, включаючи, але не обмежуючись, розміщення та виконання замовлень, використання Облікового запису клієнта, процедуру подання скарг, права, пов’язані з відмовою від Договору купівлі-продажу.</li >
 2. Положення надаються Клієнту безкоштовно за адресою https://megakawior.eu/regulamin до укладення Угоди купівлі-продажу таким чином, що дозволяє отримати, відтворити та записати вміст Правила використання системи ІКТ, яку використовує Замовник.
 3. Замовник зобов'язаний дотримуватися всіх положень Правил. Продаж здійснюється на основі поточної редакції цих Правил, тобто версії, яка є чинною та прийнята Клієнтом на момент розміщення Замовлення.
 4. Укладення договору про електронне надання послуг Облікового запису клієнта, зазначених у цих Правилах, здійснюється за умови реєстрації в Інтернет-магазині, ознайомлення та прийняття змісту цих Правил.
 5. Укладаючи договір електронного надання послуг Облікового запису Клієнта, Продавець зобов’язується постійно надавати Клієнту доступ до Облікового запису Клієнта та використовувати Інтернет-магазин у повному обсязі на підставі, у межах та на умовах, встановлених у цих Правилах.</ li>

§2 ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Якщо в Регламенті йдеться про:
  1. "Продавці" - це слід розуміти як S-PIRO MARINA CHORUŻYJ, адреса Cukrowa 20C, 71-004 Szczecin, номер NIP: 8522278796, номер REGON: 812380250, електронна адреса biuro@s-piro.pl - яка діє Інтернет-магазин і продає через нього Товари;
  2. Клієнт - це фізична особа з повною дієздатністю, а у випадках, передбачених загальночинним законодавством, фізична особа з обмеженою дієздатністю, а також юридична особа або організаційний підрозділ без правової особа, закон якої надає правоздатність - використання Інтернет-магазину, в тому числі за допомогою Облікового запису клієнта, створеного для нього Продавцем;
  3. "Споживач" - це Клієнт, який є фізичною особою, яка користується Інтернет-магазином, зокрема здійснює покупки, у тій мірі, в якій це не пов’язано безпосередньо з комерційною чи професійною діяльністю Клієнта;
  4. "Сторони" - слід розуміти спільно Продавця та Клієнта;
  5. "Договір купівлі-продажу" - слід розуміти дистанційний договір, предметом якого є продаж Продавцем Товару Клієнту відповідно до правил, викладених у Регламенті.
  6. «Інтернет-магазин» — це інтернет-платформа megakawior.eu, адміністрована Продавцем, доступна в режимі онлайн через веб-сайт https://megakawior.eu, через яку Клієнт може придбати Товари;
  7. >
  8. "ІТ-система" - це набір взаємодіючих ІТ-пристроїв і програмного забезпечення, що забезпечує обробку та зберігання, а також надсилання та отримання даних через телекомунікаційні мережі за допомогою термінального пристрою, відповідного певному типу телекомунікаційної мережі в межах значення Закону від 16 липня 2004 року - Закон про телекомунікації (тобто Законодавчий журнал 2017 року, пункт 1907, зі змінами);
  9. "Товар" - слід розуміти рухомий предмет, представлений Продавцем в Інтернет-магазині, який може бути предметом Договору купівлі-продажу. Зображення товарів наведено лише для ілюстрації; це означає, що Товар на фотографіях може незначно відрізнятися від його реального вигляду через індивідуальні налаштування комп’ютерного обладнання Клієнта (наприклад, насиченість кольорів, пропорції)
  10. "Обліковий запис Клієнта" - слід розуміти індивідуальний обліковий запис, створений для Клієнта в рамках надання електронних послуг Продавцем, за допомогою якого Клієнт має доступ до Інтернет-магазину та має можливість, серед іншого, для розміщення замовлень у спрощений спосіб;</li >
  11. "Електронна адреса" - слід розуміти позначення системи ІКТ, що забезпечує зв'язок засобами електронного зв'язку, зокрема електронною поштою;
  12. "Ціна" – її слід розуміти як валову вартість Товару, виражену в злотих, включаючи податок на товари та послуги. Ціна не включає вартість доставки, яка залежить від способу доставки Товару Замовнику, а також від вартості та розміру Замовлення та вказується при виборі Замовником способу доставки Товару. . Загальна вартість Замовлення (тобто ціна Товару разом з іншими витратами, включаючи вартість доставки) вказується в кошику перед оформленням Замовлення Клієнтом;
  13. "Особисті дані" - слід розуміти інформацію про ідентифіковану або можливу особу ідентифікація фізичної особи;
  14. "Адміністратор персональних даних" - слід розуміти Продавця, який, діючи в цій ролі самостійно або спільно з іншими, визначає цілі та методи обробки Персональних даних;
  15. "Положення" - слід розуміти цей документ;
  16. "GDPR" - слід розуміти РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2016/679 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення такі дані та скасовує Директиву 95 /46/WE (Загальний регламент захисту даних) (Законодавчий журнал EU.L.2016.119.1 від 2016.05.04);
  17. "Замовлення" слід розуміти як волевиявлення Клієнта, подане через Інтернет-магазин із зазначенням: типу та кількості замовлених Товарів; вид доставки; вид і розмір платежу; місце доставки товару, дані Клієнта, що є пропозицією про укладення Договору купівлі-продажу між Клієнтом і Продавцем.

§3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

 1. Інтернет-магазином керує Продавець.
 2. Інтернет-магазин не оптовий. Якщо Ви бажаєте придбати Товар оптом, Клієнт повинен зв’язатися з Продавцем електронною поштою, надіславши запит на електронну адресу Продавця: biuro@s-piro.pl. Якщо зі змісту Замовлення, розміщеного через Інтернет-магазин, вказано, що замовлення є Оптовим, Продавець має право відмовитися від виконання такого Замовлення, повідомивши про це Покупця шляхом відповідного повідомлення в Інтернет-магазині або звернувшись до Клієнт у цьому відношенні.
 3. Покупки в магазині можуть робити лише повнолітні.
 4. Інформація про Товар, розміщена на веб-сайті Інтернет-магазину, не є пропозицією в розумінні положень Цивільного кодексу, а є запрошенням робити пропозиції в розумінні ст. 71 ЦК.
 5. Інформація про Товари, розміщена в Інтернет-магазині, не означає, що Товари дійсно доступні у Продавця та за них можна виконати Замовлення.
 6. Товари, представлені в Інтернет-магазині, можуть мати гарантію виробника, імпортера або продавця, яка поширюється на територію Польщі. Гарантійний термін на кожен Товар вказано в його описі. Детальні умови гарантії вказані в гарантійному талоні, виданому гарантом.
 7. Продавець залишає за собою право змінювати ціни на представлені в Інтернет-магазині Товари, вводити в пропозицію нові Товари, вилучати Товари з пропозиції або змінювати їх опис, проводити рекламні акції в Інтернет-магазині, зокрема на підставі правила даної акції. Внесені зміни не впливають на ефективність та виконання Клієнтом раніше розміщених Замовлень. Продавець забезпечує доступність Інтернет-магазину для Клієнта тільки в режимі он-лайн та за умови надання Клієнтом за власний рахунок:
  1. комп'ютерне обладнання з операційною системою, яка дозволяє використовувати ресурси Інтернету,
  2. Інтернет-підключення;
  3. доступ до індивідуального облікового запису електронної пошти;
  4. належним чином налаштований веб-браузер в останній офіційній версії з увімкненою опцією «cookies» (наприклад, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
 8. Відповідно до інших положень Правил, Інтернет-магазин доступний Клієнту протягом періоду використання Інтернет-магазину 24 години на добу, сім днів на тиждень.
 9. Продавець залишає за собою можливість онлайн-недоступності Інтернет-магазину для Клієнта з метою забезпечення безпеки та стабільності Інтернет-магазину для цілей ремонту, обслуговування, усунення несправностей, внесення необхідних адаптацій, змін тощо. подібні заходи.
 10. Продавець залишає за собою право змінювати функціональні можливості Інтернет-магазину, як розширюючи його новими функціями, так і змінюючи існуючі.

§4 ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КЛІЄНТА

 1. Умовою використання Клієнтом повного функціоналу Інтернет-магазину є прийняття положень Регламенту, безкоштовна реєстрація Облікового запису Клієнта в Інтернет-магазині та підтвердження цієї реєстрації Продавцем.</li >
 2. Створення облікового запису клієнта не є обов’язковим для розміщення замовлення в Інтернет-магазині.
 3. Реєструючи Обліковий запис Клієнта та приймаючи положення Регламенту, Клієнт подає волевиявлення, у якому виражає згоду на надання електронних послуг для ведення Облікового запису клієнта відповідно до положень Регламенту.
 4. Під час реєстрації Облікового запису Клієнта він вводить логін і пароль, встановлені ним і відомі тільки йому самому. Клієнт зобов'язаний забезпечити конфіденційність свого логіна та пароля, а також зокрема, не може робити їх доступними для неавторизованих осіб.
 5. Щоб зареєструвати Обліковий запис Клієнта, Клієнт повинен:
  1. заповнити реєстраційну форму в Інтернет-магазині;
  2. заповніть усі поля форми, позначені зірочкою як обов’язкові;
  3. прийняти Умови.
 6. Дані, введені в реєстраційну форму під час реєстрації Облікового запису клієнта, мають стосуватися Клієнта та бути правдивими.
 7. Під час реєстрації Облікового запису Клієнта на адресу електронної пошти, вказану в реєстраційній заявці, буде надіслано підтвердження реєстрації Облікового запису Клієнта в Інтернет-магазині з проханням перевірити дані та завершити реєстрацію обліковий запис клієнта. У цей момент укладається договір про надання послуги «Акаунт клієнта» в електронному вигляді, і Клієнт отримує доступ до Облікового запису та вносить зміни в дані, надані під час реєстрації.
 8. Продавець може відмовити в реєстрації Облікового запису Клієнта та укладенні договору про надання електронних послуг з важливих причин.

§5 НАКАЗАННЯ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ

 1. Замовлення можна розміщувати через електронну форму замовлення, доступну в Інтернет-магазині, цілодобово, 7 днів на тиждень.
 2. Клієнт може розмістити замовлення після входу в обліковий запис клієнта або без нього, надавши дані, зазначені в електронній формі замовлення, необхідні для виконання замовлення.
 3. Щоб розмістити замовлення через Інтернет-магазин, Клієнт додає вибрані Товари до кошика, вибравши тип і кількість Товарів і натиснувши кнопку «ДОДАТИ ДО КОШИКУ», і виконує інші технічні дії на основі повідомлень, які відображаються на Замовника, в тому числі із зазначенням способу доставки та форми оплати. Потім Клієнт оформляє Замовлення, відправляючи Продавцю електронну форму Замовлення, вибравши кнопку «Замовлення з зобов’язанням оплати» (або її еквівалент) на сайті Інтернет-магазину. Для оформлення Замовлення Замовнику необхідно прийняти положення Регламенту. У підсумку Замовлення, перед відправкою його Продавцю, Клієнт отримує інформацію про основні характеристики замовленого Товару, загальну вартість Замовлення, тобто Ціну на обраний Товар, вартість доставки, а також усі додаткові витрати, що стягуються з нього у зв’язку із Замовленням.</li >
 4. Надсилання Клієнтом Замовлення означає надання Продавцю пропозиції про укладення Договору купівлі-продажу Товару, що є предметом Замовлення.
 5. Після оформлення Замовлення Продавець надсилає на надану Клієнтом Електронну адресу інформацію про прийняття Замовлення до виконання. Ця інформація є заявою Продавця про прийняття пропозиції, яка рівнозначна укладенню Сторонами Договору купівлі-продажу.
 6. Ціна, вказана в кошику під час розміщення замовлення Клієнтом, є обов’язковою та остаточною.
 7. За замовлення, розміщене в Інтернет-магазині, Клієнт може сплатити:
  1. накладений платіж - у разі доставки Товару кур'єром або отримання Товару особисто Клієнтом, або
  2. завчасно - традиційним переказом на розрахунковий рахунок Продавця № 26 1020 4795 0000 9402 0326 3399 або за допомогою електронних платежів і карткових платежів через операторів електронних платежів.
 8. Під час здійснення платежу клієнт отримує інформацію про його суму безпосередньо перед здійсненням, а також про доступні способи оплати та реквізити платіжного оператора. Детальні правила здійснення платежів через операторів, що здійснюють електронні платежі, доступні на сайті відповідного оператора.
 9. Щоб здійснити оплату через оператора електронних платежів, Клієнт повинен слідувати інструкціям оператора електронних платежів, до яких він буде перенаправлений з Інтернет-магазину, і негайно оплатити розміщене Замовлення.
 10. Клієнт заявляє, що погоджується на використання та передачу Постачальником послуг електронних рахунків-фактур, які не вимагають підписів сторін у форматі pdf, шляхом надсилання їх на електронну адресу, вказану Клієнтом. Продавець надає Клієнту електронний рахунок-фактуру одразу після отримання оплати за Замовлення.
 11. Продавець доставляє Товар лише на території Республіки Польща, якщо інше не вказано в описі даного Товару.
 12. Під час оформлення Замовлення Клієнт обирає спосіб доставки Товару. Товар може бути доставлений Замовнику:
  1. через кур'єрську компанію,
  2. через польську пошту,
  3. з використанням ящика для посилок,
  4. шляхом особистого отримання Товарів Клієнтом на об’єкті Продавця.
  5. іншим способом, вказаним безпосередньо на сайті Інтернет-магазину про
 13. Продавець публікує в Інтернет-магазині інформацію про кількість робочих днів, необхідних для доставки Товару за допомогою певного способу доставки.
 14. При отриманні відправлення з Товаром Клієнт повинен перевірити його стан, а в разі пошкодження або фальсифікації упаковки рекомендується скласти акт пошкодження в присутності особи, яка видає Товар. . Клієнт повинен негайно надіслати звіт про пошкодження Продавцю разом із можливою скаргою.
 15. Продавець залишає за собою максимальний час обробки замовлення 30 днів. Після недійсного закінчення цього терміну Клієнт може анулювати Замовлення, надіславши Продавцю заяву про анулювання Замовлення. У цьому випадку Продавець негайно повертає Клієнту, який є Споживачем, усі здійснені ним платежі, включаючи будь-які витрати на доставку Товару.
 16. До кожного доставленого Замовлення Продавець додає підтвердження продажу у формі податкової накладної або квитанції. Якщо Покупець є платником ПДВ і бажає отримати рахунок-фактуру, він повинен надіслати Продавцю відповідну інформацію про це, наприклад, електронною поштою одразу після покупки, надавши необхідні дані.

§6 ПРИПИНЕННЯ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. Ця глава не стосується Угод купівлі-продажу, а стосується лише договорів щодо електронного надання послуг Облікового запису клієнта.
 2. Договір про надання електронних послуг може бути розірваний Клієнтом у будь-який час через Інтернет-магазин. Продавець підтвердить розірвання договору, відправивши Клієнту повідомлення на електронну адресу, вказану Клієнтом в Обліковому записі Клієнта.
 3. Продавець має право розірвати договір про надання електронних послуг у будь-який час з поважних причин з попередженням про це за 14 днів. Продавець розриває договір про надання електронних послуг шляхом направлення Клієнту відповідного волевиявлення на Електронну адресу, вказану Клієнтом в Обліковому кабінеті Клієнта.
 4. Договір про надання електронних послуг закінчується у разі:
  1. Смерть або ліквідація Клієнта;
  2. Ліквідація Продавця або припинення господарської діяльності Продавця.

§7 ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Продавець, як Адміністратор персональних даних, докладає всіх зусиль, щоб забезпечити всі можливі засоби фізичного, технічного та організаційного захисту Персональних даних від їх випадкового або навмисного знищення, випадкової втрати, зміни, несанкціонованого розкриття, використання або доступу, в згідно з усіма чинними законами, включаючи GDPR.
 2. Продавець використовує файли cookie та інші подібні технології в рамках Інтернет-магазину, щоб підвищити ефективність і пропонувати Клієнту все більш досконалі функції Інтернет-магазину та більш адаптовану рекламу. Якщо клієнт не погоджується на збереження та отримання інформації у файлах cookie, він може змінити правила щодо файлів cookie за допомогою налаштувань свого веб-браузера або використання т.зв. відмовитися на веб-сайті постачальника даного технологічного рішення. Детальну інформацію про технології, які використовує Продавець, можна знайти в Політиці щодо файлів cookie, доступній за адресою https://megakawior.eu/cookies.
 3. Додаткову інформацію про обробку персональних даних Продавцем можна знайти в Політиці конфіденційності, доступній за адресою https://megakawior.eu/polityka-aktywnosci

§8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Клієнт зобов’язаний використовувати Інтернет-магазин відповідно до цільового призначення та утримуватися від будь-якої діяльності, яка може порушити його належне функціонування.
 2. Клієнту забороняється розміщувати нелегальний контент на території Інтернет-магазину. Клієнт несе повну відповідальність за правильність, обсяг, повноту, зміст і відповідність законодавству даних, які вводяться та зберігаються в Обліковому записі Клієнта.
 3. У межах, дозволених законом, Продавець не несе відповідальності за:
  1. блокування адміністраторами поштових серверів, які обробляють електронну пошту Клієнта, повідомлення Продавця, надіслані на адресу електронної пошти Клієнта, а також для видалення та блокування електронних листів, надісланих Продавцем, за допомогою програмного забезпечення, встановленого на апаратному забезпеченні комп’ютера, що використовується замовник;
  2. неналежна робота Інтернет-магазину внаслідок того, що комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення або доступ до мережі Інтернет Клієнта не відповідають технічним вимогам, викладеним у Регламенті;
  3. наслідки надання Клієнтом невірних або неправдивих даних клієнта під час реєстрації Облікового запису клієнта або розміщення замовлення.
 4. Онлайн-магазин може стягувати плату містять посилання на інші веб-сайти. Продавець не несе відповідальності за зміст, форму та правильність інформації, що міститься в цих посиланнях. Перегляд вмісту посилань здійснюється на власний ризик Клієнта.
 5. Продавець залишає за собою право розміщувати рекламний контент у будь-якій частині Інтернет-магазину у формах, що використовуються в Інтернеті. Продавець не несе відповідальності за рекламний контент, розміщений в Інтернет-магазині, і за претензії третіх осіб, що випливають з цього.
 6. Відповідно до обов’язкових положень законодавства, у максимально дозволеному законом обсязі, відповідальність Продавця за шкоду, заподіяну Клієнтам, які не є Споживачами, обмежується сумою, яку такий Клієнт сплатив Продавцю за покупку даного Товару, незалежно від джерела та правової основи претензії Клієнта, який не є Споживачем, також виключається відповідальність за втрачену вигоду.

§9 ВИХІД ВІД ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ

  1. Споживач має право відмовитися від укладеного Договору купівлі-продажу без пояснення причин протягом 14 днів з моменту отримання Замовлення. Цей період починається:
   1. від заволодіння Товаром Споживачем або зазначеною ним третьою стороною, крім перевізника,
   2. якщо Угода купівлі-продажу охоплює багато Товарів, які доставляються окремо, партіями або частинами - з моменту отримання останнього Товару, партії або частини
   3. у випадку договору купівлі-продажу він полягає в регулярній поставці речей протягом певного періоду часу - з моменту заволодіння першою річчю;
   4. в інших випадках - з дати укладення Договору купівлі-продажу.
  2. Для дотримання кінцевого терміну відмови від Договору купівлі-продажу, Споживачу достатньо надіслати інформацію щодо реалізації свого права відмовитися від договору до закінчення кінцевого терміну відмови від договору.
  3. Щоб скористатися правом відмови від Договору купівлі-продажу, Споживач зобов’язаний надати Продавцю заяву про вихід, бажано на адресу електронної пошти biuro@megakawior.eu. Якщо Споживач користується цією можливістю, Продавець негайно надсилає Споживачеві підтвердження про отримання інформації про відмову від договору на довгостроковому носії (наприклад, електронною поштою).
  4. Заява про відмову від Договору купівлі-продажу може бути сформульована Споживачем у такий спосіб (однак така формула не є обов’язковою):

 

Заява про відмову від договору купівлі-продажу Ім'я продавця: S-PIRO MARINA CHORUŻYJ
Адреса продавця: Cukrowa 20C, 71-004 Szczecin
Електронна адреса продавця: biuro@s-piro. pl

Цим я/ми (*) відмовляємося від укладеного мною/нами (*) договору про купівлю таких Товарів: ____________________________________________________
Замовлено (*)/отримано (*) _______________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові Споживача(ів): _____________________________________________
Адреса Споживача(ів): _____________________________________________________________
Підпис Споживача(ів) (тільки у випадку заяви в паперовій формі):_______________________< br />Дата: _____________________________________________________________________
(*) видаліть належне

 1. У разі відмови від Угоди купівлі-продажу договір вважається недійсним.
 2. Продавець поверне Споживачеві всі платежі, отримані у зв’язку з Договором купівлі-продажу, від якого Споживач відмовляється, зокрема, Ціну Товару та вартість доставки, а в рамках відшкодування витрат на доставку Продавець зобов’язаний зобов'язаний відшкодувати лише вартість звичайного, найдешевшого способу доставки Замовлення, запропонованого Продавцем. Прямі витрати, пов’язані з поверненням Товару, що є наслідком відмови Споживача від Договору купівлі-продажу, несе Споживач.
 3. Продавець повертає платежі, отримані від Споживача, включаючи Ціну Товару та вартість доставки негайно, але не пізніше ніж протягом 14 днів з дати отримання заяви про розірвання Договору купівлі-продажу, надісланої Споживач, відповідно до розділу 8 нижче. Платіж буде повернено через той самий платіжний канал, який Споживач використовував для оплати Товарів, якщо Продавець і Споживач не домовляться про інше.
 4. Споживач, який відмовився від Договору купівлі-продажу, зобов'язаний повернути Товар Продавцю негайно, але не пізніше 14 днів з моменту відмови від договору. Для дотримання терміну достатньо відправити назад Товар до його закінчення. Товар, що повертається, повинен залишатися в стані, що не перевищує того, що необхідно для встановлення характеру Товару, його характеристик і функціонування. Продавець може затримати відшкодування оплати за Товар до моменту отримання товару або доки Продавець не надасть підтвердження його повернення, залежно від того, яка подія настане раніше привіт.
 5. Споживач не має права відмовитися від Угоди купівлі-продажу щодо Угод купівлі-продажу:
  1. в якому предметом послуги є нерозбірний виріб, виготовлений за специфікаціями Споживача або призначений для задоволення його індивідуальних потреб;
  2. яким предметом послуги є товар, який швидко псується або має короткий термін придатності;
  3. в якому предметом послуги є товар, що доставляється в запечатаному пакеті, який не можна повернути після відкриття пакета з міркувань охорони здоров’я чи гігієни, якщо пакет було відкрито після доставки;
  4. в якому предметом послуги є предмети, які за своєю природою нерозривно пов’язані з іншими товарами після доставки;
  5. в якому предметом послуги є звукові чи візуальні записи або комп’ютерні програми, що доставляються в запечатаній упаковці, якщо упаковка була відкрита після доставки;
  6. для доставки газет, періодичних видань або журналів, за винятком угоди про передплату;
  7. для доставки цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, якщо надання послуги почалося за прямою згодою споживача до кінцевого терміну відмови від договору та після інформування його підприємцем про втрату права відмови від договору.

§10 ДЕФЕКТИ ТОВАРУ. СКАРГИ.

 1. Продавець зобов'язаний доставити Клієнту Товар без дефектів.
 2. Продавець несе відповідальність перед Клієнтом на підставі гарантії за фізичні або юридичні дефекти Товарів, придбаних цим Клієнтом. У разі купівлі-продажу, що не є купівле-продажем споживачам, положення статей 556-576 Цивільного кодексу виключаються.
 3. Споживач має право вимагати зниження ціни, усунення недоліку, заміни неякісного товару на новий або розірвання Договору купівлі-продажу.
 4. Клієнт може подавати скарги та інформацію, пов’язану з невиконанням або неналежним виконанням Договору купівлі-продажу Продавцем, у тому числі дефектами Товару, або наданням електронних послуг, зазначених у Регламенті, у будь-якій формі, зокрема в електронному вигляді, до Продавця. Електронна адреса biuro@s-piro.pl або поштою на адресу Продавця, S-PIRO MARINA CHORUŻYJ, Cukrowa 20C, 71-004 Szczecin.
 5. Для ефективного розгляду скарги вона повинна містити:
  1. Дані скаржника (ім’я та прізвище/ім’я та адреса замовника, електронна адреса);
  2. Опис події, яка стала підставою для скарги;
  3. Очікування клієнта щодо того, як задовольнити запит скарги;
  4. Доказ покупки, якщо скарга стосується замовлених Товарів.
 6. У разі скарг щодо дефектів Товару, Клієнт зобов'язаний доставити дефектний Товар за адресою Продавця. У випадку Споживача вартість доставки покриває Продавець.
 7. Продавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання повного повідомлення про скаргу відповість на скаргу Клієнта та повідомить його про подальші дії, пов’язані з розглянутою скаргою.
 8. Якщо скаргу розглядається на користь Клієнта, витрати на заміну або ремонт Товарів несе Продавець.
 9. Клієнт отримає інформацію про те, як розглядати скаргу, електронною поштою на адресу електронної пошти, указану в скарзі.

§11 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила набувають чинності 09.01.2019.
 2. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати положення Правил, не обґрунтовуючи причини такої зміни, і при цьому зобов’язується інформувати Клієнта про кожну зміну Правил шляхом розміщення єдиного тексту Положення на сайті https://megakawior.eu/regulamin. Зміни до Регламенту не впливають на замовлення, оформлені Замовником до набрання чинності змінами до Регламенту - такі замовлення виконуються відповідно до положень Регламенту, чинного на дату розміщення замовлення.
 3. Зміни, внесені до Правил, набирають чинності через 7 днів після того, як їх зміст опубліковано на веб-сайті https://megakawior.eu/regulamin. Якщо Клієнт не приймає новий зміст Правил, він зобов’язаний повідомити про це Продавця, що призводить до розірвання договору про надання послуги Обліковий запис Клієнта відповідно до положень §6 Положення.
 4. У питаннях, не охоплених цими Правилами, застосовуватимуться відповідні положення польського законодавства, зокрема положення Закону від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс (тобто Законодавчий журнал 2018 р., пункт 1025 зі змінами) та положення Закону від 30 травня 2014 р. «Про права споживачів» (зведений текст від 24 червня 2014 р., Законодавчий вісник 2014 р., ст. 827 із змінами).
 5. Будь-які суперечки, що виникають у зв’язку з виконанням Сторонами Договору купівлі-продажу, будуть розглядатися намагалися вирішити полюбовно. У разі відсутності домовленості між Сторонами-підприємцями про мирне врегулювання спору протягом 60 днів з дати подання претензії, компетентним для остаточного вирішення спору є суд за місцезнаходженням Продавець.
 6. Продавець інформує Клієнта, який є Споживачем, про можливість використання позасудових способів розгляду претензій та претензій. До них, зокрема, відносяться:
  1. постійно діючий дружній суд для захисту прав споживачів при Торговельній інспекції
  2. посередницькі процедури для мирного врегулювання спору між Клієнтом і Продавцем, які проводяться перед провінційним інспектором Торгової інспекції;
  3. допомога у вирішенні спору між Клієнтом і Продавцем, що надається компетентним районним (міським) уповноваженим із прав споживачів або громадською організацією, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів.
  4. платформа онлайн-системи вирішення спорів між споживачами та підприємцями на рівні ЄС (платформа ODR), доступна за адресою http://ec.europa.eu/consumers/odr/